Aktiviti Kem Membaca 1 Malaysia 2018

Aktiviti Kem Membaca 1 Malaysia 2018 Rating: 4,2/5 8349 votes

Perasmian KM1M 2018 peringkat SKKK1 telah diadakan dengan jayanya pada pagi ini dengan beberapa aktiviti menarik. Kem Membaca 1Malaysia (KM1M) merupakan satu aktiviti tahunan KementerianPendidikan Malaysia (KPM) bertujuan untuk mengukuhkan budaya membacadan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitandengan pembacaan dalam kalangan murid. Program KM1M 2018 akan diadakan selama tiga(3) hari bermula pada 03hingga 05 April 2018 di setiap sekolah seluruh Malaysia.

Pada tahunini, majlis pelancaran KM1M Peringkat Kebangsaan telah diadakan pada 03April 2018 bertempat di SMK Bandar Baru Putra, Ipoh, Perak.

Kem

Membaca merupakan suatu proses untuk memperolehi ilmu dan maklumat dengan menggunakan deria dan minda samaada melalui bahan-bahan bercetak atau media elektronik seperti komputer dan sebagainya. Deria dan minda yang dicerna dengan ilmu pengetahuan hasil pembacaan akan menjana kehidupan manusia yang sentiasa inginkan perubahan.

Aktiviti Kem Membaca 1 Malaysia 2018 Calendar

Sedikit ilmu yang diperolehi akan merangsang minat dan naluri dalam diri untuk menambah ilmu pengetahuan yang lain seterusnya akan terbentuk satu budaya membaca di kalangan masyarakat. Justeru, DASAR SMK DATO' PENGGAWA BARAT menetapkan bahawa setiap pelajar wajib meminjam buku di Perpustakaan SMK Dato' Penggawa Barat sekurang-kurangnya 10 buah buku setiap tahun dan wajib DISEMPURNAKAN sebelum setiap bulan oktober bagi tahun berkenaan.